Mam trwały wpis w BIK, a więc przez 5 lat nigdzie nie dostanę kredytu

Na szczęście nie. Scoring BIK to wynik obliczeń niezwykle skomplikowanej formuły matematycznej, dla której bardzo istotne znaczenie ma czas, w jakim doszło do „wypadku z płatnościami”

Jeśli od zdarzenia minęło kilka miesięcy, wpływ przeterminowania na scoring będzie bardzo duży. Jednakże z każdym miesiącem staje się on coraz słabszy, by po trzech latach całkowicie przestać wpływać na ocenę punktową. Nie we wszystkich przypadkach, jednakże jeśli od zamknięcia źle spłacanego kredytu inne zobowiązania były regularnie spłacane, wówczas BIK "idzie na rękę" takiemu kredytobiorcy, uznaje jego wpadkę sprzed 3 lat za wypadek losowy i uznaje wpis pozostały po tymże wypadku za neutralny. To duże udogodnienie dla uczciwych kredytobiorców, którzy na skutek wypadku losowego (choroba, utrata pracy) nie spłacali terminowo zobowiązania i zostali przez bank wpisani do BIK na okresl lat 5.

Obsługujemy:
bik  sbr  erif infomonitor krd